Διαθέτουμε Μπαργούμαν επαγγελματίες

Προσφορά Μπαργούμαν.

Διαθέτουμε Μπαργούμαν επαγγελματίες με Συμβόλαιο για 1-2 μήνες, Μεροκάματο 50-60€

Aπο Καλλιτεχνικό Γραφείο Internet Casting
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου: WHAT’S UP:6976713828.

site: http://internet-casting.gr