Μπαργούμαν για Ελληνάδικο στην Λήμνο.

Μπαργούμαν Ζητούνται για Ελληνάδικο στην Λήμνο.
Για καθημερινή βραδινή εργασία με Ημερομίσθιο 60 Ευρώ παρέχετε Aσφάλιση στο ΙΚΑ διαμονή και εισιτήρια.

Aπο Καλλιτεχνικό Γραφείο http://internet-casting.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου: WHAT’S UP:6976713828.