Μπαργούμαν Ζητούνται για Ελληνάδικο

Μπαργούμαν Ζητούνται για Ελληνάδικο
Για καθημερινή βραδινή εργασία με Ημερομίσθιο 50 Ευρώ παρέχετε Aσφάλιση στο ΙΚΑ. διαμονή και εισιτήρια.

Aπο Καλλιτεχνικό Γραφείο http://internet-casting.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου: WHAT’S UP:6976713828.