Μπαργούμαν Ζητούνται για Ελληνάδικο στο Ξυλόκαστρο.

Μπαργούμαν Ζητούνται για Ελληνάδικο στο Ξυλόκαστρο.
Για καθημερινή βραδινή εργασία με Ημερομίσθιο 60 Ευρώ παρέχετε Aσφάλιση στο ΙΚΑ. διαμονή και εισιτήρια.

Aπο Καλλιτεχνικό Γραφείο http://internet-casting.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου: WHAT’S UP:6976713828.