Μπαργούμαν Ζητούνται για Ελληνάδικο στο Διακοπτό

Μπαργούμαν Ζητούνται για Ελληνάδικο στο Διακοπτό.
Για καθημερινή βραδινή εργασία με Ημερομίσθιο 50 Ευρώ παρέχετε Aσφάλιση στο ΙΚΑ. διαμονή και εισιτήρια.

Aπο Καλλιτεχνικό Γραφείο http://internet-casting.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου: WHAT’S UP:6976713828.