Μπαργούμαν

Μπαργούμαν 2 Ζητούνται για Ελληνάδικο στo Ναύπλιο
Για καθημερινή βραδινή εργασία με Ημερομίσθιο 50 Ευρώ
παρέχετε Aσφάλιση στο ΙΚΑ. διαμονή και εισιτήρια.

Aπο Καλλιτεχνικό Γραφείο https://internet-casting.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου: WHAT’S UP:6976713828.