Ετικέτα: Ζητείται Σερβιτόρα για καθημερινή βραδινή εργασία σε cafe στην Ακράτα

Ζητείται Σερβιτόρα για καθημερινή βραδινή εργασία σε cafe στην Ακράτα,

Ζητείται Σερβιτόρα για καθημερινή βραδινή εργασία σε cafe στην Ακράτα, με Ημερομίσθιο 40 Ευρω, παρέχετε διαμονή εισιτήρια
Τηλέφωνο Στεργίου : WHAT’S UP:6976713828,

Ζητείται Σερβιτόρα για καθημερινή βραδινή εργασία με γνώσεις service σε Εστιατόριο στην Στούπα Μεσσηνίας

Ζητείται Σερβιτόρα για καθημερινή βραδινή εργασία με γνώσεις service σε Εστιατόριο στην Στούπα Μεσσηνίας με Ημερομίσθιο 40 Ευρω, παρέχετε διαμονή εισιτήρια.

Τηλέφωνο Στεργίου : WHAT’S UP:6976713828,

Ζητείται Σερβιτόρα για καθημερινή βραδινή εργασία σε cafe στην Ακράτα,

Ζητείται Σερβιτόρα για καθημερινή βραδινή εργασία σε cafe στην Ακράτα, με Ημερομίσθιο 40 Ευρω, παρέχετε διαμονή εισιτήρια
Τηλέφωνο Στεργίου : WHAT’S UP:6976713828,